Lautrupgård

RENOVERING AF FACADE

 

Kjær Knudsen har for Ballerup Kommune stået for renovering af facade inklusiv facadeisolering, etablering af nye kviste, nye kældertrapper og nye vinduer.

Lautrupgård betragtes som en af de sidste oprindelige gårde under Ballerups Kommunes ejendomme. Derfor ønskede bygherre at bygningen skulle bringes et med specialpuds og maling. Alle vinduer blev udskiftet til Bøjsø vinduer med koblede rammer. Der blev under entreprisen opdaget svamp i bygningen, hvorefter entreprisen blev udvidet med en større svampesag. Derfor var det nødvendigt at udskifte en del spærender og remme. Tagkonstruktionen blev forstærket med stål.

Projektinfo

Lignende projekter

Charlotteager

TAG- OG FACADERENOVERING   Vi står for en tag- og facaderenovering for andelsboligforeningen Italiensvej 4-6.   Arbejdet for andelsboligforeningen omfatter: Udskiftning af 300 m2 tag (tagpap

Læs mere »

Gammel Lundtoftevej

FACADERENOVERING   Vi har stået for en facaderenovering af Gammel Lundtoftevej 3 i Kongens Lyngby.     Vores egne murere har stået for udkradsning og omfugning

Læs mere »

Rødovre Ældreboligselskab

RENOVERING AF KLIMASKÆRM   Vi har stået for en renovering af klimaskærmen på Rødovre Ældreboligselskab.    Rødovre ÆB’s hovedbygning er beliggende på Roskildevej 250-258 og

Læs mere »
Scroll to Top