Vores arbejdsplads

Hos Kjær Knudsen er både arbejdet og medarbejderen i fokus

Hos Kjær Knudsen er vi stolte af vores arbejdsplads. Hos os er det hele menneske og det hele liv i fokus. Det er vigtigt for os, at vi er en arbejdsplads med spændende arbejdsopgaver og en høj faglighed. Samtidig er det vigtigt, at vi har et arbejdsmiljø som understøtter en moderne livsførelse, hvor der er behov for stor fleksibilitet og individuelle løsninger.

Vi vil gerne opbygge stærke relationer i virksomheden, og det gør vi ved at styrke trivslen og arbejdsmiljøet. Vi skaber blandt andet et godt arbejdsmiljø ved at have sociale arrangementer. Sociale arrangementer kan være med til at skabe et godt fællesskab mellem kollegaerne, og et godt fællesskab har en positiv indvirkning på samarbejdet – det glider lettere. Vi mener, at det er vigtigt, at man kender det hele menneske, fremfor kun dét menneske der går på arbejde.

Medarbejdernes trivsel ligger os meget på sinde, og hvert år afholder vi MUS-samtaler, hvor vi tager temperaturen på vores arbejdsplads for at skabe dialog, sikre tilfredse medarbejdere og god ledelse.

En sund krop er vigtig for, at vi kan holde os i balance. Vi mener, at det er vores ansvar at gøre sundhed til et nemmere valg for vores ansatte. Derfor tilbyder vi medarbejderne en dagligdag, hvor der er mulighed for at få sund kost og motion. Kjær Knudsen støtter en række tiltag inden for sundhed blandt andet årlige cykelevents i samarbejde med FOG og DHL-stafetten.

Arbejdsmiljø

Engineers agreeing on construction plan with handshake

Vores medarbejdere og leverandører ved, at Kjær Knudsen tilbyder et godt og sikkert arbejdsmiljø. Det gælder både på hovedkontoret og på vores byggepladser.

Vi prioriterer sikkerhed og psykisk arbejdsmiljø fordi

  • Medarbejderne yder deres bedste på en sikker og tryg arbejdsplads
  • Vi fastholder dygtige medarbejdere, når vi tilbyder dem optimale arbejdsbetingelser
  • Vores virksomhedsprofil bygger på faglig stolthed

Vi er ligeledes opmærksomme på, at vores kunder prioriterer, at medarbejderne tilbydes ordentlige betingelser, og at sikkerheden er i orden.

Vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind i alle arbejdsprocesser og projekter lige fra planlægning til udførelse. Med nogle af markedets bedste arbejdsmiljøforanstaltninger og tekniske hjælpemidler har vi stort fokus på at nedbringe af antallet af ulykker.

Derudover er god trivsel og livslang læring dét, der gør en arbejdsplads til en attraktiv arbejdsplads. Det ved vi, og derfor tiltrækker vi branchens dygtigste og mest motiverede kræfter, som hver og én – fra ledelse til timelønnet medarbejder – er indstillet på at fastholde en god sikkerhedskultur og et fortsat godt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøpolitik

Formål

I virksomheden er hver enkelt medarbejder en vigtig ressource.
Vores arbejdsmiljøpolitik danner grundlag for at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø i virksomheden, således at medarbejderne trives, og ingen bliver syge af arbejdet.

Vi accepterer ikke ulykker

Vi accepterer ikke ulykker og har altid nul ulykker som vores ambition. Vi undgår ulykker gennem forebyggelse, omhyggelighed og ved at tage ansvar.

Vi overholder arbejdsmiljøloven

Vi forpligter os til at overholde gældende love og andre relevante krav, og vi forpligter os til at sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø for alle vores medarbejdere.

Vi planlægger arbejdet omhyggeligt

Vi anser god planlægning og omhyggelig forberedelse som en medvirkende forudsætning for et godt arbejdsmiljø. Vi tænker arbejdsmiljømæssige aspekter ind allerede under projekteringen og ved metodevalg. I hverdagen sørger vi for, at vores arbejdspladser er ryddelige og systematisk indrettet.

Vi forbedrer løbende samarbejdet

Vi forpligter os til løbende at forbedre arbejdsmiljøet og forventer, at alle ledere og medarbejdere tager ansvar og lærer af egne og andres erfaringer. I det daglige arbejde, har vi fokus på at forbedre de enkelte arbejdsopgaver og arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljø er en ledelsesopgave

Alle vores ledere tager ansvar for arbejdsmiljøet og gør en aktiv indsats for at sikre et godt og sikkert arbejdsmiljø på vores arbejdspladser. Vi måler derfor også vores ledere på deres arbejdsmiljøindsats og på arbejdsmiljøet i deres ansvarsområde.

Vi har alle et ansvar for arbejdsmiljøet

Alle medarbejdere er forpligtet til at være bevidste om eget og kollegaers arbejdsmiljø og skal gribe ind, hvis de konstaterer kritisable forhold.​

Construction Team Work
Scroll to Top