CSR

Hos Kjær Knudsen står ansvarlighed, engagement og troværdighed højt på agendaen. For os betyder ansvarlighed at tage ansvar for hinanden i hverdagen og som en del af dette, tager vi naturligvis også et samfundsmæssigt ansvar.

​Som en social virksomhed er vi yderst bevidste om konsekvenserne af vores arbejde med mennesker, miljø og samfund. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at fremme bæredygtighed og vores sociale ansvar, således at vores aktiviteters fodaftryk bliver så småt som muligt.

Miljøprofil

Hos Kjær Knudsen understøtter og udvikler vi det sociale og mentale velvære

 • Vi stimulerer trivselsfremmende tiltag såsom sociale arrangementer og initiativer, der fremmer nærvær og opmærksomhed.
 • ​Vi tilbyder sundhedsfremmende arrangementer og initiativer som fx motion eller andre velværdstiltag, der kan skabe rammen for trivsel og udvikling.
 • ​Alle medarbejdere er under ansættelse hos Kjær Knudsen dækket af en helbredsordning via sundhedsforsikringen.
 • Medarbejdere, der ønsker at stoppe rygning, vil blive støttet.
 • ​Medarbejdere, der ønsker at ændre levestil i en sundere retning, vil blive støttet.
 • ​Der vil være opmærksomhed på sygdom, så eventuelle sygdomsforhindrende tiltag kan initieres hurtigst muligt. Ved længerevarende sygdomsforløb skal der gennemføres velfærdssamtaler og tiltag, der kan bringe medarbejderen tilbage på arbejde hurtigst muligt.

Hos Kjær Knudsen understøtter og udvikler vi den generelle sundhedstilstand

Kjær Knudsens miljøprofil skal altid være båret af ansvarlighed og bæredygtighed

 • Energirigtige løsninger og energirigtig adfærd skal understøttes.
 • ​Kildesortering af affald og valg af nedbrydelige og omsættelige materialer skal fremmes.
 • ​Hvor det er muligt, skal der vælges løsninger, hvor genbrugsaspektet tilgodeses.
 • Økologisk adfærd skal fremmes, og motivation til at vælge økologiske produkter skal styrkes.
 • ​Ressourcerne skal udnyttes optimalt på kontoret og byggepladserne fx anvendelsen af duplex og udnyttelsen af spildprodukter m.v.
 • ​Der er fokus på sikkerhed og det psykiske arbejdsmiljø for medarbejderne.
 • ​Kjær Knudsen vil til en hver tid leve op til gældende lovgivning og andre relevante bestemmelser vedrørende arbejdsmiljø.

Hos Kjær Knudsen har vi fokus på praktikanter, skånejob, løntilskudsjob og akutjob

 • Der er løbende tilknyttet praktikanter fra byggeteknikstudierne, ligesom der løbende er ansat 4-8 lærlinge, hvoraf enkelte kan være voksenlærlinge i omskoling.
 • Hvor det er muligt, kan der eventuelt indgås aftaler med de enkelte kommuner om eventuelle løntilskudsjob.

CSR-rapportering

I 2016 tilsluttede vi os ’UN Global Compact’, hvorved vi har forpligtet os til at rapportere om vores arbejde for at efterleve de 10 principper. Dette gør vi med en årlig COP-rapport (Communication on Progress), der bliver offentliggjort på ’UN Global Compacts’ hjemmeside.

​​I COP-rapporten beskriver vi, hvordan Kjær Knudsen overordnet overholder og respekterer de 10 Global Compact-principper. Derefter gennemgår vi den ønskede udvikling, og afslutningsvis foretages der en måling af indeværende års resultater.  

​​Ved at være en del af FN’s Global Compact-program får vi sat ord, handlinger og mål på vores CSR-tiltag. Derved bliver de endnu tydeligere i de beslutninger, vi træffer i vores hverdag.

Scroll to Top