Kildevæld Sogns Plejehjem

KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNING

 

Kjær Knudsen har for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns kommune udført en modernisering af omklædningsfaciliteterne for deres plejepersonalet på Plejehjemmet Kildevældsogn.

Entreprisen omfattede etablering af nyt flisebad samt gulv, nye døre, malerarbejde, nye armaturer samt belysning. Derudover blev der etableret ny kloak i forbindelse med bad og toilet. Det er foregået simultant på 4 plejelokaliteter i Københavnsområdet.

Projektinfo

Lignende projekter

Charlotteager

6 PRØVEBOLIGEER   Vi arbejder i 6 prøveliger i Charlotteager 126 og 172 i Hedehusene.   Vi er startet op på 6 prøveboliger i Charlotteager. Det

Læs mere »

Tuborgvej

TAGRENOVERING   Vi står for en tagrenovering af Tuborgvej 185.   Arbejdet omfatter totaludskiftning af alle tagflader og nedrivning/opsætning ad tilhørende skeletkonstruktioner. Derudover bliver nye tagvinduer

Læs mere »

Halmtorvet 17B

TAGUDSKIFTNING OG FACADERENOVERING   Vi står for en tagudskiftning og facaderenovering af Halmtorvet 17B i Kødbyen.   På Halmtorvet 17B skal vi udskifte eksisterende tagbelægning, istandsætte

Læs mere »
Scroll to Top