Kellersvej

OMBYGNING AF EKSISTERENDE BYGNING

 

Vi står for en renovering og ombygning for Gladsaxe Kommune.  

Arbejdet på BOLIV – Fremtidens boliger og liv på Kellersvej omfatter tagudskiftning og asbestsanering af tagrum i Bygning 8.

På Kellersvejområdet bo er række beboere med mentale handicap. Alle beboerne er voksne, som på forskellig vis er hæmmede i deres mentale udvikling eller kapacitet.
Som entreprenør er der en række foranstaltninger, som vi skal tage, når der bor beboere i området under hele byggeperioden.

Projektinfo

Projektleder

Lignende projekter

Charlotteager

6 PRØVEBOLIGEER   Vi arbejder i 6 prøveliger i Charlotteager 126 og 172 i Hedehusene.   Vi er startet op på 6 prøveboliger i Charlotteager. Det

Læs mere »

Tuborgvej

TAGRENOVERING   Vi står for en tagrenovering af Tuborgvej 185.   Arbejdet omfatter totaludskiftning af alle tagflader og nedrivning/opsætning ad tilhørende skeletkonstruktioner. Derudover bliver nye tagvinduer

Læs mere »

Halmtorvet 17B

TAGUDSKIFTNING OG FACADERENOVERING   Vi står for en tagudskiftning og facaderenovering af Halmtorvet 17B i Kødbyen.   På Halmtorvet 17B skal vi udskifte eksisterende tagbelægning, istandsætte

Læs mere »
Scroll to Top