Frydenlund Slot

RESTAURERING AF FRYDENLUND

 

Vi står for mange spændende restaureringsopgaver på Frydenlund i Vedbæk, som blev opført i 1669 og udvidet med et usædvanligt ottekantet lille lystslot i 1722-1723.

Renovering og restaurering af ejendommenes klimaskærm bliver udført med stor respekt for ejendommenes oprindelige udtryk.

Vi er specialister i restaureringsarbejde og har stort kendskab til de gamle håndværkstraditioner og materialer. Vi udfører restaurering med stor respekt for bygningernes historiske værdi.

Vi er i gang ned at udføre følgende arbejde på Frydenlund:

  • Reetablering af portalsøjler – puds af søjler som eksisterende kvadderpuds
  • Fugtsikring af sokkel med metalplader
  • Rygning og grater lægges i mørtel
  • Mure flunker
  • Puds af underfacade
  • Udkradsning og omfugning af facade
  • Puds af false ved dør
  • Omfangsdræn

Derudover har vi stået for renovering af en havemur. Vi støbte nye betonafdækninger og afrensede facaden på begge sider. Derefter foretog vi puds med net og slutpuds i indfarvet mørtel. Afslutningsvis blev der lagt tegl som afdækning.

Projektinfo

Lignende projekter

Charlotteager

6 PRØVEBOLIGEER   Vi arbejder i 6 prøveliger i Charlotteager 126 og 172 i Hedehusene.   Vi er startet op på 6 prøveboliger i Charlotteager. Det

Læs mere »

Tuborgvej

TAGRENOVERING   Vi står for en tagrenovering af Tuborgvej 185.   Arbejdet omfatter totaludskiftning af alle tagflader og nedrivning/opsætning ad tilhørende skeletkonstruktioner. Derudover bliver nye tagvinduer

Læs mere »

Halmtorvet 17B

TAGUDSKIFTNING OG FACADERENOVERING   Vi står for en tagudskiftning og facaderenovering af Halmtorvet 17B i Kødbyen.   På Halmtorvet 17B skal vi udskifte eksisterende tagbelægning, istandsætte

Læs mere »
Scroll to Top