A/B Ved Mønten

RENOVERING AF GADEFACADER OG RELIEFFER

 

Kjær Knudsen har for A/B Ved Mønten stået for renovering af gadefacader og relieffer.

Entreprisen omfattede blandt andet omfugning af 3.000 m² facade og udskiftning af relieffer på i alt 13 opgange.

Omfugningen af facadens murværk har givet et smukt helhedsindtryk af facadens front. De slidte fuger blev udfræset og omfuget med en ny stærk mørtelfuge. En tæt mørtelfuge er med til at forbygge yderligere skader på murværket, da det forbygger fugt- og vandskader.

Reliefferne er opmålt digitalt og støbt på ny i beton.

Arbejdet blev gjort pænt, rigtigt og forsvarligt og pynter på den arkitektoniske hensigt med bygningen. Både helhedsindtrykket og kvaliteten på huset fremstår nu væsentligt bedre.

 

 

 

Projektinfo

Lignende projekter

Charlotteager

6 PRØVEBOLIGEER   Vi arbejder i 6 prøveliger i Charlotteager 126 og 172 i Hedehusene.   Vi er startet op på 6 prøveboliger i Charlotteager. Det

Læs mere »

Tuborgvej

TAGRENOVERING   Vi står for en tagrenovering af Tuborgvej 185.   Arbejdet omfatter totaludskiftning af alle tagflader og nedrivning/opsætning ad tilhørende skeletkonstruktioner. Derudover bliver nye tagvinduer

Læs mere »

Halmtorvet 17B

TAGUDSKIFTNING OG FACADERENOVERING   Vi står for en tagudskiftning og facaderenovering af Halmtorvet 17B i Kødbyen.   På Halmtorvet 17B skal vi udskifte eksisterende tagbelægning, istandsætte

Læs mere »
Scroll to Top