A/B Blåmejsegården

UDSKIFTNING AF TEGLTAG OG FACADERENOVERING

 

Kjær Knudsen har stået for udskiftning af tegltag og facaderenovering for A/B Blåmejsegården. 

Kjær Knudsen har stået for et omfattende renoveringsprojekt af bygningerne, der er opført i 1929. Projektet blev delvist finansieret med byfornyelsesstøtte og indebar udskiftning af tegltag inkl. nye solpaneler, facaderenovering og hulmursisolering på 2. sal. Ligeledes er tagrummet blevet isoleret og der er etableret ny gangbro ovenpå eksisterende loftrumsbrædder.

I forbindelse med tagarbejdet er 6 bestående boliger på 2. sal blevet udvidet med rum i tagetagen (3. sal).

A/B Blåmejsegården er beliggende på Blåmejsevej 2-24, Vibevej 67-71, Rørsangervej 1-25 og Hillerødgade 74-76, 2200 København N.

 

Projektinfo

Lignende projekter

Charlotteager

6 PRØVEBOLIGEER   Vi arbejder i 6 prøveliger i Charlotteager 126 og 172 i Hedehusene.   Vi er startet op på 6 prøveboliger i Charlotteager. Det

Læs mere »

Tuborgvej

TAGRENOVERING   Vi står for en tagrenovering af Tuborgvej 185.   Arbejdet omfatter totaludskiftning af alle tagflader og nedrivning/opsætning ad tilhørende skeletkonstruktioner. Derudover bliver nye tagvinduer

Læs mere »

Halmtorvet 17B

TAGUDSKIFTNING OG FACADERENOVERING   Vi står for en tagudskiftning og facaderenovering af Halmtorvet 17B i Kødbyen.   På Halmtorvet 17B skal vi udskifte eksisterende tagbelægning, istandsætte

Læs mere »
Scroll to Top