Vi har vundet licitationen på Stengården, afd. 8.

Entreprisen omfatter blandt andet nedrivning af eksisterende eternittag inkl. miljøsanering, fast undertag med tagpap, nye tagrender og nedløb, etablering af solceller og solfangere (hybridanlæg), nye teknikskure, installationsarbejder i boliger ifm. tilpasninger til nye energikilder samt ekstra parkeringspladser med el-ladestandere til el-biler.

​ENTREPRISEFORM: Hovedentreprise
BYGHERRE: KAB afd. 8
RÅDGIVER: Arkitema
OMFANG: 9 rækkehusblokke med 43 lejemål
PERIODE: Februar 2021 – Januar 2022
ENTREPRISESUM: 25 mio. kr.

Scroll to Top