Østergården

ENERGIOPTIMERING

 

Kjær Knudsen har lagt nyt tegltag, isoleret etagedæk og monteret solceller på Østergården – Vognmandsmarken 26, 2100 København Ø.

I forbindelse med energioptimeringen af Østergården har Kjær Knudsen revet eksisterende tag ned samt oprettet med nye spær på siden af eksisterende spær. Vi har lagt nyt fast undertag bestående af tagbrædder, undertagspap, afstandslister og lægter. Afslutningsvis har vi lagt 3.673 m2 nyt tegltag med smukke gule tegl på hele Østergården. Vi isatte også formstøbte tagvinduer fra GH Form, som er vinduer, der har “samme form” som tegl.

Arbejdet omfattede også efterisolering af etagedæk, hvor vi lagde helt nyt trægulv. Etagedækket blev omdannet til helt nye pulterrum, som kan tilgås fra trappeopgangene. Vi stod også for at montere nye udluftningsrør fra loftet og ud gennem taget.

Vi monterede også solceller på taget af Østergården. Solcellerne forsyner hele ejendommens fællesforbrug herunder ejendomsbelysning og vaskeriet. Der er tilsluttet et solcellebatteri, som gemmer den overskydende strøm, som solcellerne producerer, så ejendommen kan benytte strømmen på et senere tidspunkt. Fordelen ved solenergi er, at vi udnytter vedvarende energi. Det er støjfrit og forurener ikke.

Projektet blev udført i seks etaper over en tidsperiode på ni måneder.

Projektinfo

Lignende projekter

Charlotteager

6 PRØVEBOLIGEER   Vi arbejder i 6 prøveliger i Charlotteager 126 og 172 i Hedehusene.   Vi er startet op på 6 prøveboliger i Charlotteager. Det

Læs mere »

Tuborgvej

TAGRENOVERING   Vi står for en tagrenovering af Tuborgvej 185.   Arbejdet omfatter totaludskiftning af alle tagflader og nedrivning/opsætning ad tilhørende skeletkonstruktioner. Derudover bliver nye tagvinduer

Læs mere »

Halmtorvet 17B

TAGUDSKIFTNING OG FACADERENOVERING   Vi står for en tagudskiftning og facaderenovering af Halmtorvet 17B i Kødbyen.   På Halmtorvet 17B skal vi udskifte eksisterende tagbelægning, istandsætte

Læs mere »
Scroll to Top