Lynghøjskolen

Udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløbsrør

 

Kjær Knudsen A/S har for Roskilde Kommune / Lynghøjskolen stået for udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløbsrør. Byggesagen omfattede en udskiftning af eksisterende tagbelægning bestående af bølgeeternitplader samt efterisolering af de ca. 7.000 m² tagflade, hvor der også skete en udskiftning af tagrender og nedløbsrør samt ombygning af skjulte tagrender til synlige. Derudover blev facadebeklædning udskiftet samt etablering af 3 mindre overdækninger. Entreprisen vil blive udført i solid og smukt første klasses håndværk.

Projektinfo

Lignende projekter

Roskildevej 354-364

FACADERENOVERING AF EJENDOM   Kjær Knudsen har stået for facaderenovering for Ejerforeningen Roskildevej 354-364  Vores arbejde for Ejerforeningen Roskildevej 354-364 omfattede forlængelse af tagkonstruktionerne. Derudover

Læs mere »

Østerbrogade 103

FACADERENOVERING AF EJENDOM   Kjær Knudsen har stået for facaderenoveringen af ejendommen på Østerbrogade 103   Arbejdet for Østerbrogade 103 omfattede renovering af facader og eksisterende

Læs mere »

A/B Herlev Parkgård 1

RENOVERING AF EJENDOM   Kjær Knudsen har for A/B Herlev Parkgård stået for en renovering af ejendommen. Renoveringen omfattede i hovedtræk følgende ydelser: Udskiftning af

Læs mere »
Scroll til toppen