Lynghøjskolen

Udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløbsrør

 

Kjær Knudsen A/S har for Roskilde Kommune / Lynghøjskolen stået for udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløbsrør. Byggesagen omfattede en udskiftning af eksisterende tagbelægning bestående af bølgeeternitplader samt efterisolering af de ca. 7.000 m² tagflade, hvor der også skete en udskiftning af tagrender og nedløbsrør samt ombygning af skjulte tagrender til synlige. Derudover blev facadebeklædning udskiftet samt etablering af 3 mindre overdækninger. Entreprisen vil blive udført i solid og smukt første klasses håndværk.

Projektinfo

Lignende projekter

Charlotteager

6 PRØVEBOLIGEER   Vi arbejder i 6 prøveliger i Charlotteager 126 og 172 i Hedehusene.   Vi er startet op på 6 prøveboliger i Charlotteager. Det

Læs mere »

Tuborgvej

TAGRENOVERING   Vi står for en tagrenovering af Tuborgvej 185.   Arbejdet omfatter totaludskiftning af alle tagflader og nedrivning/opsætning ad tilhørende skeletkonstruktioner. Derudover bliver nye tagvinduer

Læs mere »

Halmtorvet 17B

TAGUDSKIFTNING OG FACADERENOVERING   Vi står for en tagudskiftning og facaderenovering af Halmtorvet 17B i Kødbyen.   På Halmtorvet 17B skal vi udskifte eksisterende tagbelægning, istandsætte

Læs mere »
Scroll to Top