Lynghøjskolen

Udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløbsrør

 

Kjær Knudsen A/S har for Roskilde Kommune / Lynghøjskolen stået for udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløbsrør. Byggesagen omfattede en udskiftning af eksisterende tagbelægning bestående af bølgeeternitplader samt efterisolering af de ca. 7.000 m² tagflade, hvor der også skete en udskiftning af tagrender og nedløbsrør samt ombygning af skjulte tagrender til synlige. Derudover blev facadebeklædning udskiftet samt etablering af 3 mindre overdækninger. Entreprisen vil blive udført i solid og smukt første klasses håndværk.

Projektinfo

Lignende projekter

A/B Italiensvej

TAG- OG FACADERENOVERING   Vi står for en tag- og facaderenovering for andelsboligforeningen Italiensvej 4-6.   Arbejdet for andelsboligforeningen omfatter: Udskiftning af 300 m2 tag (tagpap

Læs mere »

Gammel Lundtoftevej

FACADERENOVERING   Vi har stået for en facaderenovering af Gammel Lundtoftevej 3 i Kongens Lyngby.     Vores egne murere har stået for udkradsning og omfugning

Læs mere »

Rødovre Ældreboligselskab

RENOVERING AF KLIMASKÆRM   Vi har stået for en renovering af klimaskærmen på Rødovre Ældreboligselskab.    Rødovre ÆB’s hovedbygning er beliggende på Roskildevej 250-258 og

Læs mere »
Scroll to Top