Lynghøjskolen

Udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløbsrør

 

Kjær Knudsen A/S har for Roskilde Kommune / Lynghøjskolen stået for udskiftning af tagbelægning, tagrender og nedløbsrør. Byggesagen omfattede en udskiftning af eksisterende tagbelægning bestående af bølgeeternitplader samt efterisolering af de ca. 7.000 m² tagflade, hvor der også skete en udskiftning af tagrender og nedløbsrør samt ombygning af skjulte tagrender til synlige. Derudover blev facadebeklædning udskiftet samt etablering af 3 mindre overdækninger. Entreprisen vil blive udført i solid og smukt første klasses håndværk.

Projektinfo

Lignende projekter

Gammel Skovlundevej

RENOVERING AF KLIMASKÆRM   Vi står for at istandsætte og renovere klimaskærmen på Gammel Skovlundevej 29.   Arbejdet omfatter tagudskiftning af 1.850 m2 cembrit tagplader på længebygning.

Læs mere »

Marmorvej

FLISEARBEJDE   Vi står for flisearbejdet på Marmorvej.   Vi står for at udføre flise- og klinkearbejdet i køkkenerne og storkøkkenet. Derudover udfører vi flise- og

Læs mere »

Emdrupvej

MURVÆRKSRNOVERING   Vi står for en murværksrenovering for Ejerforeningen Emdrupvej 116 og Emdrup Engvej 2 i Nordvest. Projektet omfatter i hovedtræk følgende: – Murværksrenovering i

Læs mere »
Scroll to Top
Scroll til toppen