Eventyrøen

ENERGIOPTIMERING AF INSTITUTION

 

Vi har udført en energioptimering af Eventyrøen på Østerbro. Eventyrøen er en integreret daginstitution på Østerbro, hvor vi opgraderede indeklimaet i hele institutionen. Energioptimeringen omfattede:
–         Ombygning af eksisterende ventilationsanlæg
–         Ombygning af varmecentral
–         Etablering af solceller
–         Udskiftning af vinduer og solafskærmning
–         Opgradering af CTS-anlæg

Institutionen var i fuld drift under hele energioptimeringen, hvilket stille særlige krav til koordinering og opdeling af bygningen.

Eventyrøen er beliggende på den gamle gasværksgrund på Østerbro og er med sine 2.800 m² Københavns største institution. Institutionen huser 20 vuggestue- og børnehavegrupper fordelt på tre etager. Byggeriets cirkulære form, der lukker sig omkring et indre gårdrum, er mod øst brudt af åbne terrasser på 2. og 3. etage.

Projektinfo

Lignende projekter

Charlotteager

6 PRØVEBOLIGEER   Vi arbejder i 6 prøveliger i Charlotteager 126 og 172 i Hedehusene.   Vi er startet op på 6 prøveboliger i Charlotteager. Det

Læs mere »

Tuborgvej

TAGRENOVERING   Vi står for en tagrenovering af Tuborgvej 185.   Arbejdet omfatter totaludskiftning af alle tagflader og nedrivning/opsætning ad tilhørende skeletkonstruktioner. Derudover bliver nye tagvinduer

Læs mere »

Halmtorvet 17B

TAGUDSKIFTNING OG FACADERENOVERING   Vi står for en tagudskiftning og facaderenovering af Halmtorvet 17B i Kødbyen.   På Halmtorvet 17B skal vi udskifte eksisterende tagbelægning, istandsætte

Læs mere »
Scroll to Top